* רישום דומיין בחינם מתיחס לסיומות הבאות בלבד: .de, .net, .com